دلم تنگه برای تو

بیابازم بغل وا کن/منو جا کن توو آغوشت
نمی خوامو نمی زارم/بشه چشمام فراموشت

تموم عشق واحساسم/می خوام باشه برای تو
من این روزا دلم تنگه/برای یک نگاه تو

تو نیستی ونمی بینی /چقد خاموشم وسردم
نفس حبسه توی سینم//یه کابوسِ پرِ دردم

در ودیوار این خونه/هنوز بوی تورو داره
چشام از دوری چشمات/ شبا تا صب می باره

منِ خوش باور ساده /به چشمای تو دل بستم
نفهمیدم بدون تو /یه روز خالی میشه دستم

تو که نیستی کنار من/یه جور حس بدی دارم
غم وتنهایی وحسرت /منو تنها نمی زارن

حالا من خسته وتنها/اسیر غصه ی فردا
دارم دق می کنم کم کم/دارم داغون می شم از غم

۵۲۵
۵

درباره‌ی اعظم زمانی

کیستم من؟دل به دست آرزوها داده ای در بیابانی به دنبال سراب افتاده ای قطره لرزان اشکی مانده بر مژگان هنوز برگ زردی تن به باد مهرگانی داده ای
عضویت