نفرت

میتونستی محــرم دلم بشــی
بمونی نیمه ی کاملــم بشــی

بخــدا میشه یه رنگ و ساده بود
میشـــه با ثبات و با اراده بـــــود

اِنقده سخته که مهربون باشی ؟
با همه همدل و همزبون باشی ؟

اِنقده سختـــه ینی آدم بـــودن ؟
توی هـر مشکلی یار هم بودن ؟

نمی شد یعنی خیـــانت نکنی؟
بد نشی ، به کینه عادت نکنی؟

نمی شد یعنی خدا رم ببینی؟
مثـــه آدم سرکــــارت بشنی ؟

خیلی خواستم که تحملت کنـم
راه بیـــام باهات تا عاقلت کنــم

ولی اصلا دلت آمــــــــــاده نبود
خشتتو ،معماره،کج گذاشته بود

تو دیگه عـــوض نمی شی تا ابد
بـــرو گمشــــو ، متنفّــــرم ازت

۶۵۴
۳۲

درباره‌ی مرسده (زهرا) عباس زاده

در روز الست چون جهان ساخته شد .. حوا به ابوالبشر چو دلباخته شد ... روی اولین برگ کتاب زندگی .. به حرمت عشق نام من "مرسده" شد golebaroonzade29@yahoo.com لطفا تقاضای ترانه رایگان نفرمایید . ممنون
عضویت