روشنایی

یه غریقم تهِ دریا
مثه تایتانیک تو اطلس
تو دلم جنگ بد و خوب
بدون صلح و آتش بس

من همون اسب سقوطم
واسه مردم ترُوا
فتح بی فرجام یونان
واسه ی پارس تو اروپا

پُرِ ترس مثه یه خرگوش
بینِ حلقه ی یه افعی
مثه خودکشی هیتلر
توی زیر زمین مخفی

واسه اسکندر مغرور
شعله های تخت جمشید
یه جزیرم که سونامی
خشکیهاشو درنوردید

با خودم یا خیلی تنهام
یا که توو جنگ و گریزم
مثه برجای نیویورک
تو خودم فرو می ریزم

***
تو برام رسول امید
مثل کوروش واسه بابل
تو برام کشتی نوحی
واسه آرامش این دل

تو مقدس مثه کعبه
مثه ناقوس کلیسا
رمز و رازِ خط میخی
رو کتیبه های زیبا

یه سرود روشنایی
تو کتاب آشو زرتشت
پاک و مؤمن مثه بودا
با تو می شه بدی رو کشت

تویی شوق اولین گام
روی سطح کره ی ماه
شادی ِ ظهور منجی
وقتی سر می رسه از راه

تو حقیقتی پر از نور
توی بیداری و خوابی
تو مثه پیام گاندی
واسه من یه انقلابی

این ترانه ی قدیمی رو برای اولین بار روی سایت آکادمی ترانه قرار دادم که بعد از مدت ها با کمی ویرایش تقدیم شما می کنم
حامد کاوه ئیان

۹۳۷
۴۲