بوی عطر زنانه

عشق من دیشب آخرین شب بود … وعــده هـای دروغ می دادی
وعــــده از عشق ظاهراً گـــــــرمُ … در عمـــل بی فروغ می دادی

قصــــــری از آرزو بنــــا کــــــردی … روی آن حـــــرفهای بی پـــایه
رو نکردم دلـــم چگونــــه شکست … چون درختان خشکِ بی سایه

تــــــو مقصّـــر نبــــــوده ای آری … من تو را اینچنیـــــن پرستیــــدم
در خفـا اشکُ آهُ حسرت ُ غـــــم … روبه رویت همیشــه خندیــــدم

در دلم هیـچ شوق ماندن نیست … بــــرو عشـــــقم دگـــر تو آزادی
تو گمــان کــن که مــن نفهمیدم … بـــوی عطــــر زنانـــــه می دادی

۱٫۰ K
۴۵

درباره‌ی مرسده (زهرا) عباس زاده

در روز الست چون جهان ساخته شد .. حوا به ابوالبشر چو دلباخته شد ... روی اولین برگ کتاب زندگی .. به حرمت عشق نام من "مرسده" شد golebaroonzade29@yahoo.com لطفا تقاضای ترانه رایگان نفرمایید . ممنون
عضویت