***خونه***

***توو قلبم یه خونه واست ساختمُ
به هرگوشه ش عکساتو چسبوندم
زمونه نتونست شکستم بده
ببین عاشقونه به پات موندم***

هنوز مثل سابق دوست دارمُ
تو رو قسمتِ بوسه هام می کنم
تو که نیستی هر صُب ببینی منو
به عکسای دیوار سلام می کنم

یه تقویم کهنه رو میز منه
که هر روز و فصلش به اسم توئه
تو می تونی دنیا رو جادو کنی
می دونم بهشتم طلسم توئه

قدم هاتو حس می کنم این شبا
داری روی ابرا قدم می زنی
من اینجا لب پنجره چش به رام
بیا عشق من تو ماه منی

تو از من به این خونه نزدیکتری
باید باتو اینجا سکوتُ شکست
دارم زندگیمو مرور می کنم
توو هر ثانیه ش رد پای تو هست

***توو قلبم یه خونه واست ساختمُ
به هرگوشه ش عکساتو چسبوندم
زمونه نتونست شکستم بده
ببین عاشقونه به پات موندم***

به عشق تو این خونه رو ساختمُ
دلم به قدم های تو دلخوشه
نبودت به حدی واسم سخته که
بری خاطراتت منو میکُشه

۱٫۲ K
۴۸