آی ؛ تو !

آي ؛ تو كه مثل باروني ، دل ميبري به آسوني

تنمو خيس خنده هات ، تا خود ابر مي كشوني

آي ؛ تو كه مثل باروني ، دل منو مي لرزوني

خاطره هاي غصه رو ، با بودنت ميترسوني

آي ؛ تو كه مهربونمي ، هميشه همزبونمي

بين همه نداشته هام ، فقط تويي تموممي

فقط تويي كه جون ميدي ، به شعر من زبون ميدي

تموم حس و حالتو ، تو با چشات نشون ميدي

فقط تويي آرامشم ، از زندگيمي خواهشم

پنجره ي خوشبختيم ، باتو رها و وا ميشم

آي ؛ تو كه شكل خوابمي ، دليل آه و تابمي

من عكسيم از عاشقي ، تو خود عشق و قابمي

*سيامك*

۵۳۶
۱۰