ترانه

اشتباه

تو کجایی که اینجور بی تابم
شبا به زور قرص می خوابم
چه خونِ دلها خوردم واسه آرامشت
که حالا از همه و خودم بیزارم

یه لحظه نفهمیدی درکم نکردی
رفتی و تو دریای عشقت ولم کردی
بگو با کی بگم از این تنهایی
که تو سی و چند سالگی پیرم کردی

نگاه کن حال و روزمو
چقدر تغییر کردم
نبودی و بودم
واسه رفتن دیر کردم

مگه من چی کم داشتم
کجای راه و اشتباه رفتم
هر جا بودی منم بودم
هنوزم پای اشتبام هستم

من کجام که اینجور گمم کردی
چرا منو با توهماتت پرم کردی
حالا حتی با خودمم بدم
خیالت راحت به قولت عمل کردی

تو از جایی دیگه دلت پر بود
من نفهمیدم و چشم کور بود
فکر رفتن فکر لغزیدن بودی
حست از عشقم دور بود … !

نگاه کن حال و روزمو
چقدر تغییر کردم
نبودی و بودم
واسه رفتن دیر کردم

مگه من چی کم داشتم
کجای راه و اشتباه رفتم
هر جا بودی منم بودم
هنوزم پای اشتبام هستم

#منان_اکبری (حسین)

۳۷