ترانه

کجا می ری

داری کجا می ری،میخوای سهم کی شی
از این خونه دل نکن،تو بی من،حیف میشی
داری کجا می ری؟ داری از کی رد میشی…؟
از منی که به خاطرت سوختم تا بالو پر بگیری

نرو آخر این مقصد معلومه
چیزی جز پشیمونی نیس
یه بارم به من گوش کن
این بار حرفام شوخی نیس

تو عادتم دادی به داشتنت ترک عادت سخته
اینجایی که الان ایستادم لبه ی پرتگاهه…!
بی تو اما و شاید دلیلِ محکمی واسه بودن نیس
تو نباشی …نیستم… دلیلی واسه موندن نیس!

نرو آخر این مقصد معلومه
چیزی جز پشیمونی نیس
یه بارم به من گوش کن
این بار حرفام شوخی نیس

#منان_اکبری (حسین)

۱۰۵