وبینار آموزش کارگردانی و مباحث فیلم کالت

فرصتی برای علاقمندان به سینما آموزش آنلاین کارگردانی و مباحثی پیرامون فیلم کالت

نخستین دوره وبینار (آموزش غیر حضوری آنلاین)
آشنایی با مباحث فیلم کالت ‘FILMCULT’
و دوره تخصصی آموزش کارگردانی
مدرس : فرزاد موتمن
تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

نخستین دوره وبینار (آموزش غیر حضوری آنلاین)
آشنایی با مباحث فیلم کالت ‘FILMCULT’
و دوره تخصصی آموزش کارگردانی
مدرس : فرزاد موتمن
تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

  • سرفصل های آموزش کارگردانی

چگونه کارگردان فیلم را تجسم میکند؟ / سبک تداومى / سبک غیر تداومى/خط فرضى / چگونه نماهـا طراحى میشوند؟/ دکوپاژ / فیلمبردارى، تدوین ، صدا و موسیقى/میزانسن / میزانسن هـاى سه نفره/ میزانسن هـاى چهـار نفره و بیشتر/ میزانسن هـاى ساکن/ میزانسن هـاى متحرک/ میزانسن در عمق قاب / زاویه دوربین/کمپوزیسیون/ کمپوزیسیون هـاى محدود و ازاد/ نقطه دید در روایت/ نقطه دید. ر صحنه/ حرکت دوربین/انواع چرخش دوربین/ انواع حرکت دوربین/طراحى تولید/ پلان هـوائى و استورى بورد/ابزار تجسم/ فنون تجسم/بازیگرى/ بلاکینگ.

شماره ی تماس جهت اطلاعات تکمیلی: ۰۹۳۰۷۲۲۱۹۱۵

تماس /تلگرام/واتس اپ /پیامک

۳۸۶
۱