پنجاه و سومین نشست دوره ای آکادمی ترانه

فراخوان برگزاری پنجاه و سومین نشست دوره ای آکادمی ترانه

به رسم ادوار پیشین نشست دوره ای آکادمی ترانه در محل دفتر نشریه باترانه به تاریخ جمعه سیزدهم اردیبهشت سال یک هزار و سی صد و نو و هشت خورشیدی همراه با رونمایی کتاب ( وقتی دلگیری و تنها ) به تالیف آقای فرهنگ قاسمی و با حضور ایشان برگزار خواهد گردید .

از تمامی اعضای محترم در آکادمی ترانه دعوت میگردد در این نسشت حضور به عمل رسانند و با حضور خود سبب رونق و جلوه این رویداد دوره ای گردند .

۵۱