عاشق پرپر

عاشق پرپر

باز غروب باز صدا باز سیاهی و عزا باز پروفایل سیاه باز پیام باز صدا میون این چهار دیواری باز تماشای نگاه خسته شدم سرد شدم هرشب تو این ساعت خاص فکر تو خاطره هاااا میگذره از سر من چشمان اهوییییی توراااااا امشب کنار تو بذار یه حس رویا بشه بگذار که این احساسمون سر مشق یه دنیا بشه بزار در این فاصله ها سیاهی ها اگر در این راه روم در این سکوت شب روم اگر زهر خورم از این شراب لعل خورم اگر حرام من تویی میگذرم از صد حلال اگر بگویی برو با جاده همراه میشم اگر بگویی نگو خزینه اسرار میشم با نفسات راااااااممممم میشم......

باز غروب باز صدا
باز سیاهی و عزا
باز پروفایل سیاه
باز پیام باز صدا
میون این چهار دیواری باز تماشای نگاه
خسته شدم سرد شدم
هرشب تو این ساعت خاص فکر تو خاطره هاااا
میگذره از سر من چشمان اهوییییی توراااااا
امشب کنار تو بذار یه حس رویا بشه
بگذار که این احساسمون سر مشق یه دنیا بشه
بزار در این فاصله ها سیاهی ها
اگر در این راه روم در این سکوت شب روم
اگر زهر خورم از این شراب لعل خورم
اگر حرام من تویی میگذرم از صد حلال
اگر بگویی برو با جاده همراه میشم
اگر بگویی نگو خزینه اسرار میشم
با نفسات راااااااممممم میشم……

تقدیم به
امیش مقشع اهنتش
۱۷