ترانه

پاییز

پاییز و نم نمکای بارون
برگای زردش سنگ فرشای خیابون
پاییز و یه دنیا خاطره سازی
مگه میشه عاشق باشی و نبازی

 

پاییز و دلتنگی و بغضای گرفته
همین کافیه ببینی برنگشته
جای خالیشو حس میکنی تو
وقتی میبینی خوابشو همیشه

 

از وقتی یادمه این بوده رسمه پاییز
یکی موند و یکی رفت و یکی نیست
مثل دیونه ها پرسه میزنی توو
خیالایی که جز اون کسی نیست

 

از وقتی یادمه این بوده رسمه پاییز
یکی موند و یکی رفت و یکی نیست
مثل دیونه ها پرسه میزنی توو
خیالایی که جز اون کسی نیست

 

پاییز یادتو میاره یادم
بگو چه جوری کم نیارم
میدونم دیگه خیلی دیره
بدون هنوزم دوست دارم

 

از وقتی رفتی تمومه فصلام عین پاییزه
یه بارم قلبم نخواست کسی جاتو بگیره
من هنوز چشام به در خیره س
بیا توو این پاییز که خیلی سرده

 

از وقتی یادمه این بوده رسمه پاییز
یکی موند و یکی رفت و یکی نیست
مثل دیونه ها پرسه میزنی توو
خیالایی که جز اون کسی نیست

 

از وقتی یادمه این بوده رسمه پاییز
یکی موند و یکی رفت و یکی نیست
مثل دیونه ها پرسه میزنی توو
خیالایی که جز اون کسی نیست

 

منان اکبری

۸۹
۲