ابوالقاسم کریمی

شعر تکرار تاریخ

دوبیتی/اجتماعی

زمستان آمد و دیوار بارید
تبر بر شهر ما ، غم بار بارید
درون کوچه ی بن بست تاریخ
سیاست رد شد و تکرار بارید
……………………………….
ابوالقاسم کریمی فرزندزمین

 

 

۱۰۶

درباره‌ی farzandezamiin

صلح طلب/طرفدارآشتی ملی/بیش فعال مستقل محیط زیست/کنشگراجتماعی/شاعر/نویسنده/طرفدارفرضیه گایا/فرزندزمین
عضویت