ترانه روی ملودی نوشته شده

ردپای پاییزی

ترانه دلی

چشاتوببندوبه من فکرکن
توپاییز🍁ردپامودنبال کن
وقتی یادت اومدتبریک بگو
تولدمو 🎈 با یه تلفن… 📞

تو دوری ودوریت تلخه برام
درست مثل قهوه ی سر صب
مگه نگفتی پاییز فصل ماست؟!
حالاکه پاییز شده؛ بیا، خب؟!

من یه تنهام، تنهاترم نکن
بگوبازم برمیگردی پیشم
دیوونه ی من بعدتوآخه
خودت بگو، من عاشق کی شم؟!

دلتنگت میشم؛ پاییزکه میشه
وقتی نزدیک تولدمه 🎈
بهم میگی که، دلتنگم نشو
فکرمیکنی این، دست خودمه؟!

چی میشه اگه این پاییزبیای
بهم بگی هنوز عشقت منم
نه فراموشم نمیشی وقتی
هنوزعطرت هست روی پیرهنم… 🍃

من یه تنهام، تنهاترم نکن
بگوبازم، برمیگردی پیشم
دیوونه ی من بعدتوآخه
خودت بگو، من عاشق کی شم؟!

۲۳۹
۴
۱