تورو خط زدم

ممنونم از تموم بازدید کنندها 🙏🙏🙏
تـورو از روی تـرانـه خـط زدم
از احساس عاشقانـه خط زدم
دیگـه تو نیستی و باور نداری
که تورو با صد بهانـه خط زدم
💔
توی شعـرو توی فکرو توی یـاد
توی هرچی میدونی تموم شدی<
دیگه هیچ ردی ازت نموند برام
بین این فاصلـه ها حروم شدی
💔
تـورو بـا تـمـوم حســی کـه دارم
از تو قلب و توی سینه خط زدم
نه یه وقت نگی ک نفرین میکنم
من تـورو بـدون کـیـنـه خط زدم
💔
چه روزایی که دیوونه ی صدات
پشت خـط مـنـتـظـر یـه آره بود
میدونس دوسش نداری وَلیـکـن
دنـبـال یـه فـرصـت دوبـاره بود
💔
نگی که این داره افسوس میخوره
مـیشـه از نـو بتونـم شروع کنـم
پـشـت اخریـن ستـاره کـه مـیـره
مث خورشید دوباره طلوع کنـم
💔
تورو بدجو این دیوونه خط زده
بـا اینکه دل میسوزونه خط زده
دوس داره بـری و پیـدات نکـنـه
تورو با هر چی میدونه خط زده
💔
حق بده خیلی بـدی کردی به مـن
این منی که تورو، رو چشاش میزاشت
فک نمیکـرد که یـه روز اینجوری شه
اصـلا انتـظـار بـی مـهـری نـداشت
💔
اما تـو منـو شکـسـتی تو خـودم
حق بـده تـورو فرامـوشت کـنـم
بزارم هر چی که هست خط بخوره
با هـمـه خـــاطـره و یـاد خـودم
۳۲۶
۱۱
۳