این ترانه بر وزن عروضی (مفاعیلن) نوشته شده.

مرز خوشبختی

چقد باعشق نگام کردی
نگاهت توی چشمام موند
توهم دیدی که اون شب از
نگاهت عشق وچشمام خوند

چه کاری دست من دادی
هنوزم محو چشماتم
بهم بازم بگو باعشق
فقط من تو رویاهاتم

همون حسی که من دارم
بهت عینا توهم داری
کنارت خوب و آرومم
بگو تنهام نمی زاری

نگاهم تو نگاهت موند
عجب احساس سرسختی
تو میگی بامنی یعنی(یع نی)
عبوراز مرز خوشبختی…

۱۷۲
۲
۲