مثــل تـ ــو

خواستم مثل تو باشم
سخته شکل سنگ باشم!
عادتم دادی و رفتی …
حقمــه دلتنگ باشم

خواستم مثل تو حتی …
با خدا هم قهر باشم
از یه جاهایی بریدم،
تلخه انقد زهر باشم

در به در این خستگی رو
بار این دلبستگی رو
میکشونم بی اراده
دل ندادیو ندیدی
این تلافی کردنا رو
هیچ کس یادم نداده

مثل تو ابرا ببارن،
این زمستونم که میره
مثل من خورشید بازم
حقشو باید بگیره

مثل تو گفتم یه جایی
گم کنم عشقو یه بارم
خواستم… اما نمیشد
عشقو تو قلبم نذارم

در به در این خستگی رو
بار این دلبستگی رو
میکشونم بی اراده
دل ندادیو ندیدی
این تلافی کردنا رو
هیچ کس یادم نداده

۲۱۸