بانو

به نام خدا
ترانه بانو یه ترانه چن وزن هستش که روی ملودی جناب حسام احمدی نوشته شده

تقدیم با عشق

بانو
به همون چشا که توی خلوتت خیس و تره
به صبوریای تو گاهی دلم شک می بره
به تموم آرزوهایی که دورت پر پره
آخه سخته آدم از خودش یه عمری بگْذره
تو سرشتِت از بهشته ،فرق داره با همه
اون وجود خاکی ِ توئه،که شکل آدم ِ
یه فرشته ای فقط جنس تو از آب و گِل ِ
بودن ِ یه لحظه با تو،آرزوی هر دل ِ

واسه تو فرقی نداره فرش پهن ِ یا گلیم،عاشق سادگی هاتم بانو
آی که کوله بار ِ دردامو به دوشت می کشی،عاشق خستگی هاتم بانو
وقتی رو می گیری از من که نبینی گریمو،عاشق دلهره هاتم بانو
اینکه راضی تو نمیشی که غرورم بشکنه،عاشق موندن ِ باتم بانو

روی شونه ی تو آروم ِ،تمومه، درد و رنج خستگی
حتی این نبض و تپشهای دلم،به تو داره بستگی
منو با عشق بکِش توو بغلت،سر ِ هر دیوونگیم
منو از نو تو بسازش تو فقط،سر ِ هر ویرونگیم
بذا حسّش کنم این عشق ِ تو هر لحظه ،توی زندگی

تو سرشتِت از بهشته ،فرق داره با همه
اون وجود خاکی ِ توئه ،که شکل آدم ِ
یه فرشته ای فقط جنس تو از آب و گل ِ
بودن یه لحظه باتو،آرزوی هر دل ِ

۵۶