شاید

((ما بینمونم روزگار دیوار تنهایی کشید

سخته بگم از این منه تنها دلت آسون برید

باور نمیکردم بری تعبیر خوابم شوم شه

این دل به جرم ِ عاشقی پای خودش محکوم شه))

فرسنگها دوری ازم نزدیکه از دستم بری

از رد ِ توی جاده ها میخونم اینو عابری

توو اوج یه دلبستگی پا پس کشیدی …چی بشه!!

صدبار هم دل نشکنی…!حس ِ منه که سرکش ِ

شاید یه روزی سرنوش ،سهمم رو از دنیا گرفت

شاید همونی شه که پاش رویای دورم پا گرفت

عاشق نمیشم بعد تو،عاشق نمیشم تا ابد

شاید یه روزی سرنوش،دستاتو بِم زنجیر زد

ناتمام

 

۳۱