آخرِ عشقی

نم نم ِ بارون و یه جاده پُرِ از خاطره
روز و شبهایی که باید با خیال تو بِره
گرمی ِ آغوش ِ دستایی که دور از شونمه
التهاب زخم ِ کاریِ ِ تو که، هم خونمه
با همه رنج و عذاب ِ عاشقی سرمستمو
پای این عشقی که یادت رفته بازم هستمو
دلخوشم به لحظه ای که تو بگیری دستمو
آخرِ عشقی که این جوری بهت وابستمو

((تا نفس توو سینمه دل میزنه عشق منی
بی خودی داری منو از زندگی پس میزنی
من یه وابستم که دل بستم بهت،دیوونه وار
من یه پَرْبستم که سر مستم همیشه از هوات))

نبض این سینه مگه آروم می گیره یه کم
دار می گیره همه صبر و قرارم رو یه دم
از تب و تابت نمی افته پُرِ آشوب ِ دل
پشت هم بی وقفه واسه ی توئه می کوبه دل

((تا نفس توو سینمه دل میزنه عشق منی
بی خودی داری منو از زندگی پس میزنی
من یه وابستم که دل بستم بهت ،دیوونه وار
من یه پر بستم که سرمستم همیشه از هوات))

۱۹۷
۲