★این ترانه روی یک ملودی ذهنی نوشته شده است★

★عشق بهاری★

توبایه نگاه ساده معجزه ی من شدی

کلِ بهارِ اون سالم پرشد از عطرتنت

هنوزم که هنوزه بهار که از راه میرسه

میگم عاشقتمو توبغلم میگیرمت…

 

ازون شب بهاری که زیربارون دیدمت

فهمیدم که عشق، یه اتفاقِ قشنگُ سادس

اینکه اون شب میون همه چشام تورو دیدن

وهنوز دیوونه وار عاشقتم فوق العادس…

 

چه خوبه که بامنی کنارمی عاشقتم

چقدر خوبه که هوای عشقمون بهاریه

شمیم دلنشین زندگی تو زندگیمو

نُ فصل جدیدِ عشق بهاریمون جاریه…

 

توبایه نگاه ساده معجزه ی من شدی

کل بهارِاون سالم پرشداز عطرتنت

هنوزم که هنوزه بهار که از راه میرسه

میگم عاشقتمو تو بغلم میگیرمت…

 

ازاینکه مال منی کنارمی عاشقمی

ازاینکه دوست دارم عاشقتم شدی جونم

ازاینکه توسختیا منوتنهام نمیزاری

ازاینکه کنارتو خوشبختم ازتو ممنونم…

 

چه خوبه که بامنی کنارمی عاشقتم

چقدرخوبه که هوای عشقمون بهاریه

شمیم دلنشین زندگی تو زندگیمو

نُ فصل جدید عشق بهاریمون جاریه…

 

توبایه نگاه ساده معجزه ی من شدی

کلِ بهارِاون سالم پرشداز عطرتنت

هنوزم که هنوزه بهارکه ازراه میرسه

میگم عاشقتمو تو بغلم میگیرمت…

 

توبایه نگاه ساده معجزه ی من شدی…?

 

۱۷۶
۱