وابستـهــ

اینکه آدم با تمومِ غصه هاش،
گوشه ی دنجِ دلِ دردآشناش،
حسّ دلتنگیــش غوغا میکنه
حسّ کهنه با تمومِ تلخیاش …

 

یعنی زخمای دلش تازه اس هنوز
یعنی احساسش بهت زنده اس هنوز
با تو بودن آخرین درخواسته …
واسه این اصرار،یک دنده اس هنوز

 

طعمِ تلخِ این جدایی با منه
ترسِ از رفتن ، نباشــه ام ، با منه
تو بـــری،قلبِ منم باید بـــره
راستی! دلتنگیاتم با منه …

 

من نباشم کی بهت وابسته شه؟
تو نباشی کی بهم دلبسته شه؟
این غرورِ لعنتی چی داره که …؟
قلبِ تو اینجوری از من خسته شه

 

فک نکن با این سکوت عاشق تری!
میرسه روزی که با بغضت،بریـــ
من تمومِ خواهشم یک ادعاس!
با نگاهِ عاشقت جایی نری …

 

اون نگاهِ تو فقط سهم منه
دلبری کرده که قلبم پا بِده
من بهای عشقتو دادم ولی …
دوری از تو واسه ی قلبم بَده

۱۹۷
۲
۲