به وقتش

یه حسّ ِ عجیبی،یه حال ِغریبی
جورِ دلفریبی،طرزِ بی رقیبی
افتاده به جونم،دیگه گیرِ اونم
سخته که بتونم،از خودم برونم
با اینکه خیالِ،بِم میگن محالِ
دل توو حس و حالِ،بس که ایده آلِ

((خوش به حال ِ قلبم ،بی قراره هردم ،واسه ی تو عشقم
دل بریدم از دم،از تموم عالم،واسه ی تو عشقم
بی خیالِ عالم،من که خوش ِ حالم))

وقتی سرنوشت و،تقدیرِ منو تو
توو تقویم دنیا،هم مرزِ یه رویاست
لحظه های عالم،دلچسب ِ ،همه جا
خوشبختی کمینه،ردِ پای فرداست
دنیا رو چه دیدی،فرداشو چه دیدی
شاید که به وقتش،به خودم رسیدی
آهوی رمیده با قلب تپیده،
می افتی به دامم،دنیارو چه دیدی

((خوش به حال قلبم،بیقراره هردم ،واسه ی تو عشقم
دل بریدم از دم،از تموم عالم،واسه ی تو عشقم
بی خیال عالم ،من که خوش ِ حالم))

۱۱۹