۹۷

سال نو

امسال سال آرزوهامه
سالی که دنیا هم صدام میشه
سال رسیدن سال خندیدن
سالی که خوبیهاش به کام میشه
من شک ندارم تو این سالم
حال و هوام مثل بهارش شه
گرم دلم از فصل تابستون
پائیزو میارم که یارش شه
مثل زمستونش سفید دل
از بارش امید سرشاره
سالی که تو تقویم من باشه
از چشم تو دست بر نمی داره
چهار فصل و با من زندگی کردی
طعم نگاهم از تو لبریزه
من شک ندارم سال سگ خوبه
حس وفاداریش سرریزه
سالی که ۹ تا اتفاق خوب
تو تک تک ماهاش می کاره
سالی که مثل فصل گندمزار
۷ روز هفتش عشق می باره

۱۲۸
۱

درباره‌ی نادی

باید از سمت خدا معجزه نازل بشود که دلم باز دلم باز دلم دل بشود اسراء نادی هستم کارشناس ارشد حسابرسی
عضویت