" ترانه واگذار شده "

(( درد))

چشماتو می بندی که راحت تر / از حال و روزم بیخبر باشی
جای تو کنجِ سینمه اما ... /  ترجیح میدی که در به در باشی!
حالا که فکرت با منه باید /  جای تو خالی باشه تو دنیام
این سرنوشتِ تلخ یکروزم /  حتی نمیذاره منو تنهام
 جای منو پر کن نمیتونی / از فکر من یک لحظه خالی شی
من با غرورت باز میجنگم /  شاید بتونی عاشقم باشی
دردِ من از اینه که ما دوتا /  فکرِ همیم و باز تنهاییم
این زندگی محتاجِ ما دوتاس / این راهو داریم اشتبا(ه) میریم
عشقِ تو پشتم باشه میتونم /  بازم حریفِ غصه ها باشم
دنیای من خاکسترم باشه /  با دستِ تو هربار پا میشم
من دیر فهمیدم تورو باید /  حقم جدایی باشه، میدونم!
تلخه تمومه لحظه هام اما ... /  من پای دنیای تو میمونم!
۲۴۱
۱