بی انصاف

بی انصاف

عین اشک از چشمم افتادی

حالا برو با هرکی که شادی

دیگه نمیخوام دلواپسم شی

تو یه بار نشد عاشقم باشی

برو روزگارتو بامن سیاه نکن

من روانیم خودتو خلاص کن

امشب بارون اومد جات خیلی خالی

بالشتم خیسه نتیجه کارایی که کردی

عین خیالتم نیست بشکنی دلمو

فرداش بیای ازم بخوای ببخشمو

بی انصاف تو دلمو شکوندی

تو تا کی میخوای درکم نکنی

۱۵۰
۲
۱