بادران

دنیای بادرانی
یعنی تعصب ما
آرامشی همیشه
سرتاسر یه دنیا

قانون قلبمونه
باور و ایمانمون
اینده ای روشنه
اهداف و ایثارمون

دنیای بادرانی
دنیای ارمان هاس
رضایت عزیزان
برای ما یه رویاس

دنیای بادرانی
تحولی نوینه
غرور و افتخاره
خاک ایران زمینه

شادن_کچویی

۲۱۴
۱

درباره‌ی شادن كچويي

سلام كه تكرارميشود ارامش ذره ذره ي وجودم را فرا ميگردباز هم سلام كه بهانه ي قشنگ مهرباني ها و شروع يك ارتباط است ايدي تلگرام:@shadenkachooei
عضویت