سوگند

سوگند

۲۴۵

***

به مژگان دو چشم یارِ چون قند

که مِهرش در دل است چون رود اروند

اگر جانم به لب آید ز دستش

محال است بُگسلم این رشته پیوند

#فرزادجهانبانی

۲۱۵
۱

درباره‌ی فرزاد جهانبانی

با هر شمیمِ مِهر تو / این ذره « فرزاد » ت شود / از جان و دل این ذکرِ اوست : / یزدان! « جهانبانی » توراست... راه های ارتباطی برای همکاری: www.telegram.me/Farzadia // farzad.jahanbani@gmail.com کانال تلگرام
عضویت