سیگار

احساس من دود میشه از سیگار

توی ریم  ، دردو رها  کردم

قلبم یه عمری بسته بود اما

با تو من این درها رو وا کردم

مثل کلاغی که  دنیا رو

تمام عمر سیاه سفید می دید

من مثل یک کودکی بودم

که از صدای باد می ترسید

وقتی همه چیز بی دلیل سخته

می دونم که دلت میگیره

حرفات از روی دلتنگی

بوی بد سیگار میگیره

روزا پی هم میرن و میان

اما تو فرداهاتو گم کردی

توی تموم پک زدن هاتم

دنبال یه چیزی‌میگردی….

۲۷۴
۳