"پایان خوب این خواب بدی بیا"

تنهاترین منم
تنهاتر از خدا
موجود بی وجود
از آدما جدا

هیشکی نمی شنوه
حرف دل منو
گم کرده چشم من
روزای روشنو

بیداری واسه من
لمس عذابه و
آرامشم فقط
اوقات خوابه و

غم توی قلب من
یه درد مزمنه
شادی یه آرزو
که غیر ممکنه

خسته م ازین هوا
خسته م ازین زمین
معنای زندگی
چی هس بهم بگین؟

دنیا چی داره که
سفت چسبیدیم بهش؟
فردا چی داره که
فرصت می دیم بهش؟

آی مرگ من کجا
خیمه زدی بیا
پایان خوب این
خواب بدی بیا

۳۳۷
۱۰
۳

درباره‌ی یاسر بهبهانی

ما یه نسل همیشه سبزیمو/ عشقِ آزادی تو وجودمونه/ عشق؛ ترجیع هر ترانه ی ما/ عشق؛ مضمون هر سرودمونه اینستاگرام:yaserbehbahani/ همراه: 09339051995
عضویت