ترانه : عشق بی سرانجام

یه حسی دارم اینروزا
مثِ حسِ یه زندونی
مثِ رفتن زیره بارون
بدونِ چتر و بارونی

یه حسی دارم اینروزا
مثِ احساسِ جون کندن
مثِ حسِ اونایی که
بدونِ جرم تویِ بندن

غما رویِ دلِ من خونه کرده
دلم میجوشه مثلِ سیر و سرکه
شدم مثلِ یه عاشق که همیشه
میشینه تنهایی کنارِ برکه

___________________________

حالم اینروزا آشُفتست
مثِ حالِ یه دلتنگه
مثِ حالِ همونی که
داره با غُصّه میجنگه

من اینروزا میونِ غم
میونِ غُصّه ها جامه
تمومِ سهمم از دنیا
یه عشقِ بی سرانجامه

من اونقد غُصّه تویِ سینه دارم
که دیگه از خودم هم دل بریدم
به قدر کافی زخم خورده دلِ من
دیگه به آخره قِصّه رسیدم

غما رویِ دلِ من خونه کرده
دلم میجوشه مثلِ سیر و سرکه
شدم مثلِ یه عاشق که همیشه
میشینه تنهایی کنارِ برکه
سعید کی ساری

۲۵۲
۲