ترانه : بی تو

بی تو زمین گیر شدم
از زندگی سیر شدم
بی تو تویِ جوونی
شکسته و پیر شدم

بی تو جنون گرفتم
رنگِ خزون گرفتم
چقد سراغِ تورو
از این و اون گرفتم

اینروزا غمگینمو
یه گوشه میشینمو
عکساتو میبینمو
“دارم دیوونه میشم”

اینروزا بی تابمو
با گریه میخوابمو
بیا و دریابمو
“بمون همیشه پیشم”
___________________

بی تو خوشی ندیدم
چه دردایی کشیدم
از همه از رفتنت
زخمِ زبون شنیدم

بی تو خدا شاهده
چقد روزام راکده
بیا به روزگارم
یه جونِ تازه بده

اینروزا دلتنگمو
با غُصّه میجنگمو
غمیگنِ آهنگمو
“بغضی تویِ صِدامه”

اینروزا آشفتمو
یادِ تو می افتمو
واسه تو شعر گفتمو
“غم توو ترانه هامه”

سعید کی ساری

۲۳۸
۲