نشست شعر زنان برگزار می‌شود

در این نشست لیلا صادقی، شاعر و منتقد ادبی درباره‌ «شعر و جنسیت» سخنرانی می‌کند و علی‌رضا عباسی هم با موضوع «کنشگری در شعر زنان» سخن خواهد گفت.

اجرای این نشست را آیدا عمیدی شاعر و منتقد ادبی بر عهده دارد.

n00244007-b
در این نشست هم‌چنین، بهاره رضایی، آتفه چهارمحالیان، آذر کتابی، عطیه عطار‌زاده و الینا نریمان شعرخواهند خواهد و بخش صدای غایب این برنامه هم به خوانش شعر‌هایی از روجا چمنکار اختصاص دارد.

نشست شعر زنان یکشنبه ۱۹ دی‌ماه از ساعت ۱۸ در شهر کتاب پاسداران برگزار می‌شود.

۱۴۰
۱