بروم

 

─═हई♚♣Betty♣♚ईह═─

چمدانم کجاست؟ میخواهم

به سمت و سویی دگر بروم

مدتی مدید پنهان بشوم

باید این بار بی اثر بروم

دوسه روزی حوالی تنهایی

به سمت خودم به سر بروم

باید این باره دلتنگی را…

بردارمو بی خبر بروم

پشت کنم به هرچه بودو نبود

باید از سمت دگر بروم

باید امشب تمام خودم را

بردارم و تا سحر بروم

در من این بار یک تویی دارد

بغض می کند که دیر تر بروم

۲۶۴
۴

درباره‌ی نادی

باید از سمت خدا معجزه نازل بشود که دلم باز دلم باز دلم دل بشود اسراء نادی هستم کارشناس ارشد حسابرسی
عضویت