وقتی رفتی

وقتی رفتی نمی دونستی که هر شب
خاطره هات واسم عذاب می شه

وقتی رفتی نمی دونستی که هر روز
آسمون روی سرم خراب می شه

رفتی اما نمی دونستی که بی تو
زندگی غرق خواب و سراب می شه

هرجا هستی بدون یه عشق دروغی
عاقبت مثل تو بی نقاب می شه

هرجا هستی بدون بی مهر و محبت
زندگی بند چند تا حباب می شه

هر جا هستی بدون قلب من گرفته
یخای قلب تو کی مذاب می شه

آخرین عشق من اگه برنگردی
تا ابد قلب و دلم بی تاب می شه

 

۲۴۴