خفقان


در آن سوی جالیزها
مردمی خسته به دور از هوا
می خواهند فریادهایشان
در پس ناباوری ها دلمردگی هایشان را
به دور از هر انزجار
پس خفقان هایشان
بازیچه شدن هایشان را
باز گو نخواهند کرد
برای جاودانه زیستن
قرص سکوت می خورند
که دیگر هیچ نگویند

۲۷۲
۳
۱

درباره‌ی شادن كچويي

سلام كه تكرارميشود ارامش ذره ذره ي وجودم را فرا ميگردباز هم سلام كه بهانه ي قشنگ مهرباني ها و شروع يك ارتباط است ايدي تلگرام:@shadenkachooei
عضویت