بــــــعدِ من …!

همینکه رفتم از کنارت ، همینکه پامو پس کشیدم
فهمیدم از یاد تو رفتم ، همینکه از تو دَس کشیدم

چه حس غربتی که حالا ، نبودنم یه امتیازه!
برای آدمی که با تو ، یه حالِ تازه ای بسازه!

بعدِ من، چه راحت و چه ساده دل بستی به اون
بعدِ تو، تو فکرتم ، تو فکرِ خاطراتمون
بعدِ من، چه بهتر و چه خوب عاشقی براش
بعدِ تو …، بعدی نمونده،تو که میخندی باهاش!

اینکه چه باشم و نباشم ، همینکه فرقی ام نداره!
یه زخمِ ساکت و نجیبه ، که دیگه دردی ام نداره

دیگه نیا سمتِ نگاهم! ، وقتی دلت با یکی دیگه اس
نشد که ساده رد شَم ازتو ، جدایی واسه ی تو ساده اس!

بعدِ من، چه راحت و چه ساده دل بستی به اون
بعدِ تو، تو فکرتم ، تو فکرِ خاطراتمون
بعدِ من، چه بهتر و چه خوب عاشقی براش
بعدِ تو …، بعدی نمونده،تو که میخندی باهاش!

۵۰۳
۴
۲