بیست و چهارمین جلسه شعر و ترانه خوانی آکادمی ترانه برگزار شد

در این جلسه که از ساعت ۱۴/۳۰ و در محل دفتر مرکزی آکادمی ترانه واقع در خیابان هفت تیر برگزار شد ترانه سرایان و شعرای جوان و با سابقه به اجرای برنامه پرداختند.کیفیت بالای ترانه ها و اشعار خوانده شده از نکات کلیدی این جلسه بود.

لازم به ذکر است که جلسات آکادمی ترانه به صورت هفته درمیان با استقبال هنرمندان برگزار میگردد.زمان جلسات از طریق سایت و کانال تلگرامی آکادمی ترانه اطلاع رسانی می گردد.

در ادامه عکسهای مهدی محبی و بهتاش تفرشی از این مراسم را مشاهده می کنید.

photo_2016-11-01_09-33-48

photo_2016-11-01_09-33-43

photo_2016-11-01_09-33-37

photo_2016-11-01_09-30-58

photo_2016-11-01_09-31-04

photo_2016-11-01_09-31-08

photo_2016-11-01_09-31-11

photo_2016-11-01_09-31-14

photo_2016-11-01_09-30-52

photo_2016-11-01_09-30-55

photo_2016-11-01_09-30-27

photo_2016-11-01_09-30-31

photo_2016-11-01_09-30-35

photo_2016-11-01_09-30-37

photo_2016-11-01_09-30-40

photo_2016-11-01_09-30-44

photo_2016-11-01_09-30-48

photo_2016-11-01_09-31-18

photo_2016-11-01_09-31-21

photo_2016-11-01_09-31-23

photo_2016-11-01_09-31-30

photo_2016-11-01_09-31-36

photo_2016-11-01_09-31-43

photo_2016-11-01_09-30-24

photo_2016-11-01_09-28-44

photo_2016-11-01_09-29-45

۵۲۷