با صدات من زندگی میکنم (تقدیم به مهدی یراحی)

Screenshot_2016-07-25-16-39-49~2با صدات من زندگی میکنم

شاید باورش سخت باشه برات

تموم جهان و بهم ریختم

تا یه لحظه باشم کنار نگات

با صدات من زندگی میکنم

صدای تو معنای ارامشه

هوایی شدم تا ببینم تو رو

ببین باز نگاهم پر از خواهشه

یه حس عجیبی دارم به تو

تو که واسه من از همه بهتری

صدات و اگه لحظه ای نشنوم

تموم روزام میشه خاکستری

۴۸۰
۴
۲