احساس زیبا

عشقم بیا با من بمون تا آخرین لحظه
احساس زیبای من این آوازو می سازه

من با طپش های دلم یک عمرِ درگیرم
وقتی تورو می بینمت دل شرطُ می بازه

حرفی نزن چیزی نگو از بی وفایی ها
دل میگه دوس دارم تورو بی حد و اندازه

وقتی نگاهت میکنم چیزی نمی بینم
جز اشکِ غلطونی که تو چشمات میلرزه

دستاتو می ذاری توی دستامو می خندی
این خنده ها عشقت رو تو دل داره میندازه

هر جای دنیا باشم این تصویرو می بینم
تصویر رویایی که توش شب رنگ می بازه

۳۱۸