دستهای خالی از عشق

امروز فاتحه پاییز را خواندم
و مدت ها پیش فاتحه تابستان را…

چه فرقی می کند برای رقص فصل ها
در دستهایی که عشق میانشان نیست

۳۸۳
۲
۱

درباره‌ی نادی

باید از سمت خدا معجزه نازل بشود که دلم باز دلم باز دلم دل بشود اسراء نادی هستم کارشناس ارشد حسابرسی
عضویت