حاشیه سازی

دنیا با خنده های تو شروع به بازی می کنه

ستاره با برق نگات خاطره سازی می کنه

خورشید برای دیدنت می خواد شب و راضی کنه

ماه که عاشقت شده حاشیه سازی می کنه

دریا با دیدن غمت خون داره گریه می کنه

وقتی که حرف از تو میشه کوه سجده می کنه

باد که زوزه می کشه اسم تو نغمه می کنه

درخت همه وجودشو برا تو هدیه می کنه

ابر با لمس تنت حسشو گریه می کنه

نم نم بارون رو زمین یاد تو زنده می کنه

این همه خاطرخواه داری تو آسمون

شاید منو یادت نیاد منم شهاب بی نشون

این همه خاطرخواه داری روی زمین

شاید منو یادت نیاد منم یه سایه رو زمین

ببین همه وجودمی فقط همین

جلوی چشم عاشقات بیا کنار من بشین

هوشنگ محمدی

۵۶۶
۲
۱

درباره‌ی bamdadha

من متولد 25مهر ماه 1371 هستم و شعر را با احمد شاملو شناختم و ترانه را با یغما گلرویی
عضویت