ديگه ديره

ساده منو شکستی

ساده ازم بريدی

چه ساده دل سپردم

نخواستی و نديدی

 

نخواستی که ببينی

بی تو چيا کشيدم

بعد اينکه تو رفتی

از زندگی بريدم

 

تمومِ لحظه ها که

بدون تو گذشتن

حسرت روزايی شد

که رفت و برنگشتن

 

يادته بار آخر

با خنده بِم چی گفتی

گفتی محاله حتی

به يادمم بيفتی

 

برگشتی حالا چی شه

از عشقت دست کشيدم

با اينکه سخت بود اما

به آرامش رسيدم

 

تقاص چيو دادم

هنوزم گيج و گنگم

نمی دونم که با تو

يا با خودم تو جنگم

 

فقط می دونم اينو

که ديگه خيلی ديره

شکسته های قلبم

با دستات خو بگيره

 

ديگه برو از اينجا

نمی خوام که بمونی

اين همه وقت نبودی

بعد از اينم ميتونی

۴۳۰
۱۰
۱