هیات مدیرهٔ جدید خانهٔ موسیقی انتخاب شدند

انتخابات هیئت مدیره خانه موسیقی با مشارکت صد درصدی اعضای مجمع عمومی برگزار شد و به این ترتیب «حمیدرضا نوربخش» با بالا‌ترین رای یکی از اعضای اصلی هیات مدیرهٔ دور تازهٔ فعالیت‌های خانهٔ موسیقی شد. در این دوره البته چهره‌های جدیدی چون مسعود شعاری و بهداد بابایی نیز دیده می‌شوند.

photo_2016-07-03_20-12-07_0

به گزارش سایت موسیقی ما، در انتخابات هیات مدیره، حمیدرضا نوربخش، ۴۴رای به دست آورد و پس از او استاد داود گنجه‌ای با ۴٢رای، مسعود شعاری با ٣۵رای، تقی ضرابی با ٣۴رای، هنگامه اخوان با ٣٢رای، سید محمد می‌رزمانی با ٣١رای و بهداد بابایی با ٢٨رای به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. همچنین «فرمان مرادی» به عنوان عضو علی البدل اول، رضا موسوی‌زاده عضو علی البدل دوم انتخاب شدند. در این میان «آذر هاشمی» نیز با ۳۹ رای به عنوان بازرس اصلی هیئت مدیره و پوژنگ پروازی (بازرس علی البدل) انتخاب شدند.

تمام اعضای مجمع عمومی خانه موسیقی (۵٠نفر) در انتخابات مشارکت داشتند.
منبع:سایت موسیقی ما

۱۷۴