میخوام برم امام رضا – کودکانه

مي‌خوام برم امام رضا(ص) / برم كنارِ حرمش
دَس بكشم روي ضري / بگم چقد دوس دارمش

چادرمُ نشون بدم / بگم كه ۹ ساله شدم
ببينه توي چادرم / مثل گل لاله شدم

خودم با دستاي خودم / دونه بدم به كفترا
خيره بشم به گنبدش / منم بشم غرقِ دعا

گلدسته‌ها اذون مي‌گن / ديگه شده وقتِ نماز
چادر و سجاده وُ من / آخ كه چه كيفي مي‌ده باز.

۵۶۰
۳
۲