مهره تکراری

داری می ری تو از پيشم

منم ديوونه تر ميشم

حتی تو اين دم رفتن

بهت وابسته تر می شم

 

عجب حال خوشى دارى

با اينکه دلخورم از تو

چقد ساده دارى مى رى

نمى بينى عذابم رو

 

تو مى گفتى که دنيامى

چه ساده دل به تو دادم

چقدر عمق نگات کم بود

چه زود از چشمت افتادم

 

نگو قسمتمون اين بود

نگو باعث آزارى

کى اومد توى دنيات که

شدم مهره ى تکرارى

 

حقيقت داره مى دونم

کنارت هست و آرومى

يه روز ميلت به من بودُ

الان نسبت به اون دارى

 

شايد قسمت همين باشه

مثل آب از سرم رد شى

ولى نميشه باور کرد

که از عشقم تو دلسرد شى

 

 

 

۵۰۵
۵