خوابم می آد

چشم سرحال و مغز خواب آلود ؛/
می روم نصفه نیمه در هپروت/
وای ! اگر که نشینم این لحظه/
پشت فرمان ، رَوَم به سویِ سقوط//

کاش تنها خودم کنم نابود ؛/
سرنشینان بی گناهم زود/
با دو ماشین پیش و پس را هم/
می کنم بدرقه سویِ ملکوت//

#فرزاد_جهانبانی
۵اردیبهشت ماه ۹۵

۴۳۶
۲
۳

درباره‌ی فرزاد جهانبانی

با افتخار به خانواده آکادمی ترانه بازگشته ام، بعد از مدتی عدم حضور... با هر شمیمِ مِهر تو / این ذره « فرزاد » ت شود / از جان و دل این ذکرِ اوست : / یارب! « جهانبانی » توراست... راه های ارتباطی برای همکاری: www.telegram.me/Farzadia // farzad.jahanbani@gmail.com تلگرام
عضویت