اطلاعیه ی تکمیلی پیرامون کتاب مشترک

n00012309-bبا سلام و عرض تبریک سال نو به کارورزان و همراهان گرانقدر سایت آکادمی ترانه
همانگونه که مطلعید طرح “چاپ کتاب مشترک کاربران” در فصل آخر سال آغاز و عده ای از عزیزان برای حضور در این کتاب مشارکت به عمل آوردند. لازم به ذکر است که تیم مدیریت آکادمی ترانه در بخش “چاپ کتاب” مراحل چاپ را از طراحی جلد ، صفحه بندی و خرید کاغذ تا مرحله ی “اخذ مجوز” پشت سر نهاده است و چاپ نهایی آثار که برای پایان اسفند ماه برنامه ریزی شده بود را بنا به دلیلی که در ادامه ذکر خواهیم کرد ، برای مدتی معین به تعویق انداخته است.
همانگونه که مستحضرید فراخوان چاپ کتاب مشترک در این دوره مصادف گردید با امور فنی و تغییرات سایت آکادمی ترانه ، امری که به صورت طبیعی بخش قابل توجهی از تمرکز مجموعه (از تیم فنی تا بخش مدیریت و کاربران) را به خود اختصاص میدهد ، شاید همین زمانبندی تا حد بسیاری باعث قلت مشارکت کاربران در این دوره گردید به صورتی که ما علیرغم تمدید چندباره ی طرح در آن ایام نهایتا به آمار ۴۰ ترانه ی ارسالی (مطابق با ۴۰ صفحه) رسیدیم ، گرچه کیفیت ترانه های ارسالی بسیار مطلوب و مقبول بوده و همانگونه که اشاره شد در زمینه ی مجوز هم مورد تایید قرار گرفته است لیکن حجم کم آثار دست کم از نظر ناشر فاقد صورت و فرم یک کتاب می باشد که نهایتا موجب عدم توفیق اثر چاپ شده میگردد . علاوه بر این هزینه ی دریافتی به ازای این حجم در فرآیند چاپ نهایی با کسری مواجه میگردد که در صورت تعجیل و عدم رسیدن به تعداد استاندارد صفحات، ناشر را ناچار به چاپ کتاب با کیفیتی پایین تر میکند که عملا مخالف سیاست های آکادمی ترانه برای امر چاپ کتاب است . از این رو پیشنهاد ما به دوستان به تعویق انداختن موقت چاپ با شرایط مزبور است با این شرح که ما هم بر اساس صحبت هایی که با سرکار خانم ربانی مدیر محترم سایت داشته ایم و برنامه های پیش بینی شده توسط ایشان (انتشار آثار برندگان مسابقات در کتاب و..) در صدد تکمیل ظرفیت حداقلی کتاب خواهیم بود و با چاپ چند ترانه به صورت هدیه و مازاد از هر یک از کاربرانی که پیش از این برای حضور در کتاب اقدام نموده اند از شکیبایی و صبر این عزیزان قدردانی خواهیم نمود.
همچنین طبق صحبت های اخیرمان با ناشرِ آثار توانسته ایم برای چاپ کتاب های مستقل کاربران و طرح های سه چهار نفره تخفیفی دریافت کنیم که متعاقبا و پس از صحبت های تکمیلی با سرکار خانم ربانی از طریق کانال آکادمی جزئیات آن به دوستان اطلاع رسانی خوهد شد .
با احترام و سپاس بی کران

۵۰۷