برگرد

از وقتي رفتي اين دلم / بي تو يه روز خوش نديد

هنوز نفهميدم چرا / عشق ما به اينجا رسيد

بيا و برگرد كه هنوز / جات توي خونه خاليه

اوني كه عاشقش بودي / بيا ببين چه حاليه

*****

بيا بذار خيال كنم / هنوزم مال مني

اينو باور ندارم / تو دل ازم نمي كني

بيا ببين غريبه ها / ميگن تو دوستم نداري

تو بهم قول داده بودي / منو تنهام نذاري

*****

به خيالم توي قلبت / جاي من محكم و قرصه

دليل نموندت رو / هر كي مي بينه مي پرسه

تويي كه ميگفتي قلبم / بي تو آروم نمي گيره

اون همه خاطره هامون / داره از ياد تو ميره

*****

بيا بذار خيال كنم / هنوزم مال مني

اينو باور ندارم / تو دل ازم نمي كني

بيا ببين غريبه ها / ميگن تو دوستم نداري

تو بهم قول داده بودي / منو تنهام نذاري

۴۷۰
۶
۳