آروم شدم

وقتي گفتي دوسم نداري آروم شدم
وقتي گفتي داري مي ري آروم شدم

فكر كردي سخته برام از تو بگذرم
نميتونم خاطرات با تو رو از ياد ببرم

فكر كردي واسه موندنت اصرار ميكنم
يا جمله دوست دارم را تكرار ميكنم

فكر كردي به پاي عشقت ميميرم
نميتونم قلبمو ازت پس بگيرم

فكر كردي عشقت رو گدايي ميكنم
واسه پيدا كردنت ترانه كجايي ميخونم

فكر كردي ميتوني منو برنجوني
يه روز به اوج يه روز به خاك بكشوني

ديگه از عشق تو برُيدم با بي خيالي
نه جوابي ازت ميخوام نه دارم سوالي

صبح شد نوري اومدنوري چون لطف خدايي
برام اون لحظه رسيده،لحظه خوب جدايي

۳۴۶
۸

درباره‌ی محمدرضا ايراني

از جوانی شعر مینوشتم از همه نوع«کلاسیک.نیمایی وبیشتر از فروغ ونیماوخیام میخونم.مدرک مهندسی تولید دارم ودر یکی از وزارتخانه های کشورم در تهران فعالیت دارم.l
عضویت